Paskelbta: 2021-08-06 08:55:00 CEST
Amber Grid
Pusmečio informacija

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2021 m. I pusmečio pajamos – 31,6 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 24,9 mln. Eur);
• 2021 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 11,6 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 5,6 mln. Eur);
• 2021 m. I pusmečio grynasis pelnas – 12,5 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 7,4 mln. Eur).

2021 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 17,8 mln. Eur, palyginti su 2020 m. I pusmečiu (11,4 mln. Eur) padidėjo 55,6%.

Pridedama:

1. 2021 m. birželio 30 d. AB „Amber Grid“ konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos;
2. 2021 m. I pusmečio AB „Amber Grid“ konsoliduotasis tarpinis pranešimas;
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
4. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiAmber Grid 2021 m. I pusmecio konsoliduotasis tarpinis pranesimas.pdf
Pranesimas ziniasklaidai.pdf
Amber Grid 2021 m. I pusmecio finansines ataskaitos.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf