English Latvian
Publicēts: 2023-09-27 12:22:50 CEST
Latvenergo
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatā atklātā konkursā apstiprināts Sandis Jansons

Rīga, 2023-09-27 12:22 CEST -- Noslēdzoties atklātam konkursam uz AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu, AS "Sadales tīkls" padome tajā atkārtoti apstiprinājusi Sandi Jansonu. Jaunais pilnvaru termiņš ir pieci gadi, tas stājas spēkā 2023. gada 1. oktobrī.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem kandidātu atlases procesu veica Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija četri ārējie eksperti (Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis, arodbiedrības "Enerģija" pārstāvis), kā arī četri pārstāvji no AS "Sadales tīkls" padomes un AS "Latvenergo". S. Jansons ieguva lielāko punktu skaitu konkursa kopvērtējumā.

S. Jansons ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (Executive MBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā.  Darba pieredze pirms pievienošanās AS "Sadales tīkls" ietver dažāda līmeņa vadības pozīcijas lielos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos – AS "Rīgas Dzirnavnieks" (Lantmannen), SIA "SBE Latvija" (Lantmannen), SIA "Magnum Medical", SIA "Philip Morris Latvia" u.c. S. Jansons vadījis AS "Sadales tīkls" uzņēmuma darbības efektivizācijas programmas ieviešanu, īstenojot būtisku darbinieku, autoparka, ēku skaita samazinājumu un uzņēmuma digitalizāciju.

Konkurss uz AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 2023. gada 15. maijā, tika saņemti 17 kandidātu pieteikumi.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina vienotas sadales sistēmas darbību, sadales elektrotīkla ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, elektroenerģijas galalietotāju apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, kā arī sadales sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības un nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.