Paskelbta: 2019-05-31 15:00:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2019 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2019 m. pirmus tris mėnesius buvo 27,41 mln. EUR, arba 30.6 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2018 metais (2018 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 20,98 mln. EUR).

Per 2019 m. pirmus tris mėnesius bendrovė patyrė 0,82 mln. Eur nuostolio (2018 m. trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 0,124 mln. EUR).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2019m. I ketv. veiklos rezultatai.pdf