Published: 2020-04-06 15:10:00 CEST
Zemaitijos Pienas
General meeting of shareholders

Patikslinamas (įsivėlus klaidai) AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

Atkreipiame akcininkų dėmesį, jog 2020 m. balandžio 09 d. įvyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo bendrajame balsavimo biuletenyje (lietuviškoje biuletenio versijoje) įsivėlė klaida, trečiojo darbotvarkės klausimo dalyje „Alternatyvus sprendimo projektas“ 13 ir 14 punktuose.

Pataisyta  iš „1.350“ į „2.350“ ir  „13“ punktas būtų sekantis: 

pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**2.350

Pataisyta iš „55.760“ į „54.760“ ir „14“ punktas būtų sekantis :

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus54.760

Naujos redakcijos biuletenis pridedamas prie šio pranešimo, 2020 m. kovo 26 d. prie pranešimo pridėtą bendrąjį balsavimo biuletenį laikyti negaliojančiu1.

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt
1https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=930808&messageId=1172634