Published: 2021-04-02 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 finansinių metų šešių mėnesių pardavimai sudarė 46 107 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 40 413 tūkst. EUR).

Grupės 2021 finansinių metų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 2 637 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 2 337 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 5 134 tūkst. EUR, prieš metus buvo 4 014 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 21 627 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 19 065 tūkst. EUR.

Grupės 2021 finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 785 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 775 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 981 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 607 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedasAB VILNIAUS BALDAI 2021 finansiniu metu sesiu menesiu veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf