Publicēts: 2019-09-20 17:16:36 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesā iesniedz pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanu un procesa īstenošanu

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) valde paziņo, ka 2019.gada 19.septembrī Sabiedrība tiesā ir iesniegusi pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) pasākumu plāna apstiprināšanu un TAP īstenošanu.

Sabiedrība ir saņēmusi 100% nodrošināto kreditoru un 77,15% nenodrošināto kreditoru piekrišanu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA izstrādātajam 24 mēnešu finanšu atveseļošanās plānam. Sabiedrība augstu vērtē līdzšinējo atbalstu un izsaka lielu pateicību saviem kreditoriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Vidzemes rajona tiesa 2019.gada 19.septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Jāņa Lagzdiņa, prakses vieta: PricewaterhouseCoopers Legal, Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, iecelšanu kā Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu. Lēmums nav pārsūdzams.

Kā ziņots iepriekš, šā gada 17.jūnijā Sabiedrība iesniedza pieteikumu TAP lietas ierosināšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Sabiedrības un VALMIERA GLASS GRUPAS darbības turpināšanu. Skatīt paziņojumu šeit.

2019.gada 18.jūnijā Vidzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt Sabiedrības TAP un noteica termiņu TAP pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar Sabiedrības kreditoriem līdz 2019.gada 19.augustam, kas ar tiesas lēmumu 27.augustā tika pagarināts līdz 19.septembrim. Skatīt paziņojumu šeit un šeit.

Par VALMIERA GLASS GRUPU:

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com