English Lithuanian
Paskelbta: 2023-10-27 08:00:00 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. dvylika menesių pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31 d.

AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys


2023 spalio 25 d.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai rugsėjo – rugpjūčio mėn. sudarė 97 868 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 100 738 tūkst. EUR).

Grupės 2023 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas yra 1 589 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas buvo 1 462 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) yra 8 772 tūkst. EUR, prieš metus buvo 8 505 tūkst. EUR, iš kurių 9 611 tūkst. EUR vienkartinis ilgalaikio turto perleidimo pelnas (pastatai).

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 26 322 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 27 857 tūkst. EUR.

Grupės 2023 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas yra 1 934 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynieji nuostoliai buvo 4 086 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) yra 4 072  tūkst. EUR, prieš metus buvo neigiamas ir siekė – 1 803 tūkst. EUR.  

PriedaiAtsakingu asmenu patvirtinimas 2023-10-25 LT.pdf
Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2023 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2023 m. rugpjucio 31 d. LT.pdf