Offentliggjort: 2017-01-03 12:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 2, 2017 - Nordea Kredit Realkreditaktieselskab udpeges som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark
Finanstilsynet har med virkning fra 2. januar 2017 udpeget Nordea
Kredit
Realkreditaktieselskab som et systemisk vigtigt finansielt institut
(SIFI) i
Danmark.

Udpegningen sker på baggrund af fusionen mellem
moderselskabet Nordea Bank
Danmark A/S og Nordea Bank AB, hvorefter Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab
bliver dattervirksomhed af Nordea Bank AB.

-
Udpegningen til SIFI-institut var ventet og afspejler den vigtige
samfundsrolle
som Nordea Kredit spiller inden for dansk realkreditbelåning,
siger Peter Smith
og fortsætter:

Nordea Kredit har de seneste år været omfattet af en række
regler for SIFI’er
samt et kapitalkrav, i form af SIFI-bufferkravet, som
dattervirksomhed af Nordea
Bank Danmark A/S. Overgangen til selvstændig SIFI
institut forventes derfor at
ske gnidningsløst.Finanstilsynets meddelelse
kan ses i det vedhæftede dokument.Kontakt:

Spørgsmål kan rettes til Martin
Kjærsgaard Nielsen på +45 24984889

 


brsmeddelelse_SIFI.pdf
Finanstilsynets meddelelse.pdf