English Latvian
Publicēts: 2021-08-10 16:51:28 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

DelfinGroup akcionāri nolemj izveidot Risku un revīzijas komiteju un par zvērinātu revidentu ievēl SIA BDO ASSURANCE

2021.gada 9. augustā AS DelfinGroup akcionāru sapulcē tika apstiprināts lēmums izveidot Risku un revīzijas komiteju, kuras sastāvā uz trīs gadu periodu ievēlēti AS DelfinGroup neatkarīgie padomes pārstāvji – Edgars Voļskis, Gatis Kokins un Jānis Pizičs.

AS DelfinGroup padomes loceklis un Risku un revīzijas komitejas priekšsēdētājs Edgars Voļskis: “Lēmums par Risku un revīzijas komitejas izveidi ir būtisks solis AS DelfinGroup korporatīvās pārvaldības pilnveidošanā, kas stiprinās akcionāru un investoru uzticamību AS DelfinGroup stratēģisko mērķu izpildei un sasniegšanai. Man ir patiess gods uzņemties Risku un revīzijas komitejas vadību, lai, izmantojot savu profesionālo pieredzi, sadarbībā ar komitejas kolēģiem nodrošinātu AS DelfinGroup finanšu darbības operatīvu un stratēģisku uzraudzību, kā arī, regulāri uzraudzītu un vērtētu AS DelfinGroup iekšējās kontroles vides efektivitāti.”

Risku un revīzijas komiteja darbosies neatkarīgi, par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitoties AS DelfinGroup akcionāriem un padomei. Risku un revīzijas komitejas locekļus akcionāru sapulce ievēlēja, izvērtējot nepieciešamās kompetences un profesionālo pieredzi. Visi Risku un revīzijas komitejas locekļi ir speciālisti, kas nav saistīti ar uzņēmuma operatīvo darbību.

Risku un revīzijas komitejas uzdevumos ietilps finanšu pārskatu sagatavošanas procesu uzraudzība, budžeta un atbilstības (juridiskā, patērētāju aizsardzības, AML, GDPR) kontrole, risku pārvaldība un iekšējās kontroles un sadarbība ar neatkarīgo (ārējo) revidentu, kā arī, iekšējā audita un trauksmes celšanas procedūru efektivitātes pārraudzība.

Līdz ar lēmumu par Risku un revīzijas komitejas izveidi un tās dalībniekiem akcionāru sapulce par 2021. gada AS DelfinGroup atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu ārējiem revidentiem ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA BDO ASSURANCE.

AS DefinGroup šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržā. DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Plašāk par plānoto IPO iespējams uzzināt, pierakstoties jaunumiem uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest.

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 277 profesionāļiem 93 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. DelfinGroup ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas dalībniece un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. DelfinGroup pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. DelfinGroup 2020. gada aprēķinātie nodokļi bija 3,42 miljoni eiro.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv