Avaldatud: 2020-08-19 07:57:45 CEST
Nordic Fibreboard
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Nordic Fibreboard AS aktsikapitali vähendamise ex-päev

Nordic Fibreboard AS ( väärtpaberi lühinimi SKN1T, ISIN kood ISIN EE3100092503) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamiseks  24.08.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutmise päev ( ex-päev) 21.08.2020

Nordic Fibreboard AS aktsiate nominaalväärtus muudetakse 0,60 eurolt 0,10 eurole. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali vähendatakse 2 249 530,5 euro võrra, aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nominaalväärtuse muutmist on 449 906,1 eurot, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks nominaalväärtusega 0,10 eurot aktsia.


 

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com