Publicēts: 2020-10-13 08:03:26 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām valdes sastāvā

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde paziņo, ka savu darbību Sabiedrības valdē pēc paša vēlēšanās izbeidzis tās valdes loceklis Ainārs Tropiņš.

Jauni Sabiedrības valdes locekļi tiks ievēlēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības statūtiem.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde