Published: 2020-02-26 12:15:16 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. vasario 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-02-26 12:15 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 41,1338 29,1142 670,7248 199207,8485
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3494 4747,0687 165,6171 766245,453
INVL Baltijos fondas 37,6364 48,712417 430,421976 247150,251140

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com