English Latvian
Publicēts: 2023-06-22 13:35:52 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS Longo Group obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 22. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 28. jūniju uzsākt AS Longo Group obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS Longo Group
Emitenta saīsinātais nosaukums LONGO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860096
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.06.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 4 000
Emisijas apjoms EUR 4 000 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 06.00% + 3 M EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā darba dienā
Biržas tirdzniecības kods LONGOFLOT25FA

 

AS Longo Group Uzņēmuma apraksts un obligāciju emisijas noteikumi pieejami šeit.

AS Longo Group sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.