Published: 2019-12-16 08:22:05 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES LOCEKĻA AMATA ATSTĀŠANU

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” informē, ka pamatojoties uz LR Komerclikuma 296.pantu, Padomes loceklis Vadims Kazačonoks ir iesniedzis Sabiedrībai rakstisku paziņojumu par ieņemamā Padomes locekļa amata atstāšanu ar 2019.gada 02.decembri.

Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāres 2019.gada 10. decembra lēmumu Nr. 13-10/147204 (Sabiedrība saņēma 2019.gada 16.decembrī) Sabiedrības lietā ir izdarīts ieraksts par Padomes locekļa amata atstāšanu.  

 

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Valde