Paskelbta: 2019-07-18 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pusmečio informacija

„Telia Lietuva“ 2019 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 dieną.

2019 m. antrasis ketvirtis:
- Bendros pajamos sudarė 92 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 93,1 mln. eurų, sumažėjo 1,1 proc., tačiau neįskaičiavus pajamų iš balso tranzito paslaugų bendros pajamos padidėjo 1 procentu.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 31,4 mln. eurų, buvo beveik tokia pati (sumažėjo 0,4 proc.) ir siekė 31,2 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 12,9 mln. eurų ir, palyginti su 13,8 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 6,7 procento.

2019 m. pirmasis pusmetis:
- Bendros pajamos sudarė 181,1 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 183,8 mln. eurų, sumažėjo 1,5 proc., tačiau neįskaičiavus pajamų iš balso tranzito bendros pajamos padidėjo 2,2 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 62,4 mln. eurų, padidėjo 1,1 proc. ir siekė 63,1 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 24,6 mln. eurų ir, palyginti su 25,8 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 4,4 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 30,7 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. šešių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais (23,4 mln. eurų), padidėjo 31,3 procento.

Vadovybės komentaras:
2019 m. birželį pasiekėme svarbų tikslą – unikaliu Lietuvos rinkoje „Telia One“ pasiūlymu jau naudojosi per 50 tūkstančių klientų. Sukurtas dar 2017 m., po fiksuotojo ir mobiliojo ryšio verslų apjungimo po vienu „Telia“ prekės ženklu, „Telia One“ verčių paketas suteikia didesnę interneto spartą, daugiau duomenų ir TV turinio tiems, kas naudojasi „Telia Lietuvos“ fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugomis.

Esame vienintelis Lietuvos telekomunikacijų operatorius, teikiantis nenutrūkstamą ryšį nesvarbu kur esate, kada ir kokiu prietaisu ar technologija naudojatės. Apjungtos paslaugos suteikė daugiau naudos mūsų klientams ir pasiūlymas „Telia One“ yra geriausias to pavyzdys.

Birželį pristatėme naują „Telia Lietuva“ įvaizdžio kampaniją „Įdomiau tik gyvenimas“. Ja norime pasakyti, kad buvome ir esame svarbi Lietuvos visuomenės raidos dalis – nuo pirmojo GSM skambučio iki 5G technologijos pristatymo. „Telia“ investicijų dalis paskutiniais duomenimis sudarė daugiau kaip 60 procentų visų Lietuvos telekomunikacijų rinkos investicijų.

2019 m. pirmąjį pusmetį plačiajuosčio ir mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimui bei plėtrai skyrėme 20,7 mln. eurų. Baigėme 2017 m. pradėtą plačiajuosčio ir mobiliojo ryšio tinklo integraciją į bendrą IP technologijomis pagrįstą tinklą. Kitas svarbus šiuo metu įgyvendinamas tikslas yra visų klientų (fiksuotojo ir mobiliojo ryšio) perkėlimas į vieną klientų aptarnavimo sistemą.

Siekdami dar labiau pagerinti interneto patirtį namuose, per šiuos metus 45 tūkst. klientų atnaujinsime jų naudojamus maršrutizatorius. Tai yra pirmas tokio masto įrangos atnaujinimas istorijoje, kuris klientams namuose suteiks daugiau greičio, saugumo ir patikimumo. Į galinės įrangos keitimą investuosime 1,8 mln. eurų.

Nepaisant didelės konkurencijos rinkoje, HBO ir TVPlay Premium turinys bei išmaniosios televizijos videonuomos paslaugos pritraukė naujų vartotojų. Per paskutinius dvylika mėnesių:
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 7,7 proc. – iki 237 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 5,1 proc. – iki 286 tūkstančių.

Didėjantis mobiliųjų duomenų srautas ir kokybiškos TV turinio paslaugos lėmė, kad per 2019 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai:
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 12,6 proc.,
- pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 9,1 proc.,
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 8,1 proc.,
- pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,6 procento.

Mūsų veiklos rezultatas – stabiliai didėjanti grąža mūsų akcininkams. Gegužę išmokėjome rekordinius dividendus už 2018 metus – 0,08 euro vienai akcijai (iš viso 46,6 mln. eurų).


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2019 m. 6 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt.

Priedai


2019_6_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
2019_6_menesiu_finansines_ataskaitos_ir_tarpinis_pranesimas.pdf