Offentliggjort: 2019-08-28 16:13:04 CEST
PFA Invest
Halvårsrapport

Halvårsrapport 2019 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport 2019 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Halvårsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen,

PFA Asset Management A/S

Vedhæftet fil


Halvarsrapport 2019.pdf