English Lithuanian
Paskelbta: 2020-06-08 11:40:14 CEST
East West Agro
Emitento pranešimas apie savų akcijų isigijimą ar netekimą

AB East West Agro įsigijo savų akcijų

AB East West Agro 2020 Birželio 5 d. Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje vykdė savų akcijų supirkimą. Supirkimo rezultatai:

  • Bendras įsigytų akcijų kiekies 8180;
  • Bendra akcijų įsigijimo sandorių suma 46 626,00 EUR.

Akcijų įsigijimo tikslas: akcijų suteikimas įmonės darbuotojams.

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas @ewa.lt