Publicēts: 2021-08-28 12:05:40 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Starpperioda parskats par periodu no 01.01.2021.līdz 30.06.2021.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2021.gada 6 mēnešos ir 77,3 tūkst. EUR.  

.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2021. Gada 6 mēnešos  ir peļņa 33,2 tūkst. EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Finanšu rādītāji par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

 

 

Kontaktpersona:

Inna Vencenosceva

Tālrunis: +371 67371459, 26401117

E-pasts: rimowood2@inbox.lv


Starpper. parskats par 6 men..PDF