Offentliggjort: 2016-12-21 15:05:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 119, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med udbetaling af lån pr. 30. december 2016 sælges Nordea
Kredit
obligationer via elektroniske auktioner på NASDAQ Copenhagens CPH
Auctions.
Obligationssalget sker i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og
auktionerne gennemføres af Nordea Bank
   Danmark.
Obligationer

+------------------+--------------------------+----------
   -----------------+
|Auktioner
som   |              |              |
|lukker kl.
10.30  |             |              |
|         
  |             |             
   |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|I
   SIN
       |Navn           |Foreløbig mængde i mio.
   DKK|
+------------------+--------------------------+---------------------------+
   
|DK0002033356
   |NDACITA6_NYOA18RF     |1.900 - 2.400       
   |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|D
   K0002033430
   |NDACIBOR6_NYOA18RF        |700 - 1.000        
   |
+------------------+--------------------------+---------------------------+

+
   --------------------+----------------+---------------------------+
| Auktioner
som   |         |              |
|lukker kl. 11.30    | 
       |              |
|           |       
 |             
|
+--------------------+----------------+---------------------------+
|ISIN  
      |Navn        |Foreløbig mængde i mio.
   DKK|
+--------------------+----------------+---------------------------+
|DK0002
   031731        |2
NDAsOK2019 RF |500 -   750        
   |
+--------------------+----------------+---------------------------+
|DK0002036
   292
    |1 NDAsOK2021  |1.700 - 2.000       |
|          
|RF              |              |
|          |      
   |             
|
+--------------------+----------------+---------------------------+

Auktion 
   Auktionerne gennemføres i Genium Inet på NASDAQ Copenhagens CPH
     
   Auctions.

        Ved auktionerne anvendes det hollandske
auktionsprincip og
        auktionstypen ”hidden call”.
        
Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
       
afregnet det fulde beløb til skæringskursen.
        For bud på
skæringskursen kan der blive tale om pro rata
        tildeling. Alle
bud under skæringskursen vil ikke få nogen
       
tildeling.

Auktionsdato  Onsdag den 28. december 2016.

Beløb     
Endelige udbudte mængder vil blive offentliggjort om morgenen
       
den 28. december.

        Nordea Kredit er ikke forpligtet til at
afhænde alle de
        annoncerede obligationer på
auktionerne.

Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 9.00 og lukker henholdsvis
kl. 10.30 og
        11.30.
        Der vil ske tildeling af
accepterede bud kl. 10.40 og 11.40.

        Det vil være muligt at
lægge bud ind med 2 decimaler.

Valør     30. december 2016.

Deltagere  
 Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
       
obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

        Bud kan også afgives
til Nordea Markets. Kontaktpersoner er
        Frank Klahsen på telefon
33 33 14 44 og Steen Hansen på telefon
        33 33 16 43.

Udover de
annoncerede beløb til salg på auktionerne, kan der efter auktionerne
finde
tap-salg sted.
Eventuelle spørgsmål til auktionerne rettes til Nordea Group
Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon
33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


12216925.pdf