Paskelbta: 2021-05-04 16:30:51 CEST
NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO FINANCE, AB PRANEŠIMAS APIE ASMENS, GLAUDŽIAI SUSIJUSIO SU EMITENTO VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIAIS ASMENIMIS, SANDORIUS

NEO FINANCE, AB gavo pranešimą apie asmens, glaudžiai susijusio su emitento vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).

 

Aleksėjus Loskutovas

Administracijos vadovas

Email: aleksejus@neofinance.com

 


Pranesimas apie asmens glaudziai susijusio su emitento vadovaujamas pareigas einanciais asmenimis sandorius.pdf