English Estonian
Avaldatud: 2022-06-28 17:16:30 CEST
LHV Group
Asutamislepingu, asutamisotsuse või põhikirja muutmine

LHV Groupi aktsiate nimiväärtuse muutmine, uus ISIN kood ja nimiväärtuse muutmise ex-päev

30. märtsil 2022 toimunud AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti 30. juuni 2022 jõustumiskuupäevaga vastu otsus muuta põhikirja ja vähendada LHV Groupi aktsia (LHV1T) nimiväärtust 1 eurolt 0,1 euroni. Uus põhikiri hakkab kehtima äriregistri kandest, eelduslikult 1. juulist 2022. Uue nimiväärtusega aktsiatele antakse uus ISIN kood EE3100102203.

LHV Groupi aktsiate nimiväärtuse muutmisega ei kaasne aktsiakapitali suuruse muutust, aktsia nimiväärtuse muutmise tulemusel muutub LHV Groupi olemasolevate aktsiate arv. Arvestades, et uue põhikirja kohaselt on aktsiate nimiväärtuseks 0,1 eurot, suurendatakse ettevõtte aktsiate arvu kümme korda.

LHV Group fikseerib aktsionäride nimekirja, kellele kuuluvate aktsiate nimiväärtust vähendatakse, 1. juulil 2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 30. juuni 2022. Alates sellest kuupäevast arvelduvad tehingud LHV aktsiatega vähendatud nimiväärtuse ja uue ISIN koodiga.

Täiendav informatsioon ja olulised kuupäevad:

Kehtiv ISIN kood enne nimiväärtuse muutmist EE3100073644
Uus ISIN kood peale nimiväärtuse muutmist EE3100102203
Uus nimiväärtus 0,1 EUR
Aktsiate arv enne nimiväärtuse muutmist 31 542 453
Aktsiate arv peale nimiväärtuse muutmist 315 424 530
Viimane kauplemispäev kehtiva ISIN koodiga enne nimiväärtuse muutmist eelduslikult 01.07.2022

 
Aktsionäride nimekirja fikseerimine eelduslikult 01.07.2022
Esimene kauplemispäev uue ISIN koodiga eelduslikult 04.07.2022
Aktsiate nimiväärtuse muutmise kuupäev eelduslikult 04.07.2022

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab ligi 770 inimest. LHV pangateenuseid kasutab mai seisuga 347 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

 [MM1]Kas siia ka see välja tuua? EE3100102203
ManusAS_LHV_Group_Articles_of_Association-2022-II-ET-EN.pdf