English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-20 14:37:08 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

2022 m. rugsėjo 20 d. AB East West Agro valdyba, vadovaujantis 2022 m. balandžio 28 d. įvykusio AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 euro nominalios vertės akcijas. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi rezervą. Akcijas numatyta supirkti per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius. Neatsiradus akcijų pardavėjų, numatoma artimiausiu laiku teikti naują pasiūlymą didesne akcijų supirkimo kaina.

 

Įsigijimo sąlygos:

Akcijų supirkimo terminas: 2022 m. rugsėjo 23 d. - 2022 rugsėjo 30 d.

Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 13 000 vnt.

Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina 195 000 eurų

Akcijų įsigijimo kaina: 15 euro už vieną akciją

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt