English Latvian
Publicēts: 2023-12-22 08:20:10 CET
Latvenergo
Finanšu kalendārs

2024.gada finanšu kalendārs

Rīga, 2023-12-22 08:20 CET -- 2024.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

Datums Notikums
29.02.2024. Latvenergo konsolidētie 2023.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
24.04.2024. Latvenergo konsolidētais 2023.gada pārskats
31.05.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
30.08.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
29.11.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

http://www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.