English Estonian
Avaldatud: 2022-12-02 15:30:00 CET
Pro Kapital Grupp
Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes

Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastamisest

Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 24 500 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG5 10-2020” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300109917) nimiväärtusega kokku 245 000 Eesti krooni ja lunastusväärtuses 68 600 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike fikseerimise kuupäev oli 29. novembril 2022 ning lunastusmakse tehakse 13. detsembril 2022.


Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
614 4920
prokapital@prokapital.ee