Publicēts: 2019-08-20 09:44:03 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

CORRECTION: AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Veikts papildinājums pieņemtajos lēmumos: Nolemj Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei. (skatīt pievienoto failu)

 

 

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2019. gada 29. jūlijā ir notikusi.


Balsstiesīgo akciju skaits - 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 736 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.13 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pieņemtos lēmumus Skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Biroja administratore Linda Ķilevica

Tālrunis: +37163807072

e-pasts: info@patasaldus.lv

 


Pienemtie lemumi 2019 LV_20.08.2019.pdf