English Estonian
Avaldatud: 2022-05-03 16:32:16 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

EfTEN United Property Fund'i osakute tingimuslik noteerimine Balti Fondiosakute nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-05-03 16:32 CEST --  

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 03. mail 2022. a rahuldada EfTEN Capital AS'i taotluse ja noteerida tema valitsetava fondi EfTEN United Property Fund kuni 2 623 860 osakut nimiväärtusega 10 eurot (EfTEN United Property Fund osak, ISIN kood: EE3500001609) tingimuslikult Börsi Fondiosakute nimekirjas tingimusel, et:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakutavad osakud on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Fondivalitseja on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Loetletud tingimuste täitmisel on EfTEN Capital AS'i valitsetava avaliku kinnise lepingulise investeerimisfondi, EfTEN United Property Fund osakute esimeseks noteerimispäevaks 31.mai 2022. a.

Prospekt on lisatud teatele.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


EfTEN_United_Property_Fund_prospekt.pdf