Paskelbta: 2015-06-10 15:07:01 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. gegužės mėnesį

2015 m. gegužės mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,7 mln. EUR arba 29 % mažesni negu 2014 m. gegužės mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - gegužės mėn. buvo 32 mln. EUR arba 30% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102