English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-16 16:00:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

 

AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2022 m. balandžio 29 d. pateikia audituotą 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą, metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.                    

Bendrovės akcininkai kviečiami dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei (adresu Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva) tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Atsižvelgiant į COVID-19 sergamumo rodiklius šalyje, rekomenduojama pirmiausia apsvarstyti nuotolines bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės susirinkimo vietą atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.

AB SNAIGĖ audituotais konsoliduotais duomenimis per 2021 metus pasiekė beveik 33,5 mln. EUR apyvartą, t.y. 14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Tačiau augę pardavimai nekompensavo dėl žaliavų, energijos bei transporto brangimo išaugusių bendrovės kaštų. Per metus bendrovė uždirbo 0,5 mln. EUR  audituotos  konsoliduotos EBITDA.

Pasak AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, žaliavų brangimas, jų trūkumas bei tiekimo grandinės trūkinėjimas neigiamai paveikė tiek pardavimų kokybę, tiek galutinį bendrovės rezultatą.

„Dėl žaliavų trūkumo bei jų pristatymo vėlavimo negalėjome laiku atlikti kai kurių užsakymų. Dažnai būdavome priversti gaminti tai, ką galėjome pagaminti, o ne tai,  ko iš tikrųjų reikėjo“, - teigė M. Sologubas, -„Žaliavų brangimas pakėlė mūsų produkcijos savikainą tiek, kad norėdami išlikti konkurencingi buvome priversti pardavinėti su mažesne pardavimo marža. Vėluojantys kai kurių klientų mokėjimai didino apyvartinių lėšų trūkumą. Ketvirtąjį praeitų metų ketvirtį situaciją apsunkino išaugusios energijos sąnaudos.  Jos bendrovei pakilo net kelis kartus ir tapo nelengva našta. Visa tai neigiamai paveikė bendrovės rezultatus.“

Tačiau nepaisant iššūkių ir sunkumų, AB SNAIGĖ ne tik stengiasi išgyventi šį nelengvą etapą, bet ir kuria naujus produktus bei žengia į naujas kategorijas.

2021 m. bendrovė toliau vystė savo profesionalios bei komercinės technikos gaminių linijas. AB SNAIGĖ sukūrė naujus medicininės paskirties šaldytuvus, atitinkančius aukščiausius industrijos reikalavimus, tame tarpe DIN13277 standartą.  Pradėta šios kategorijos serijinė gamyba.
Bendrovė sukūrė bei pagamino pirmuosius  pramoninių šaldytuvų skirtų profesionaliai virtuvei pavyzdžius.  Jų serijinė gamyba prasidės 2022 metais.
Pasak Mindaugo Sologubo, profesinės ir komercinės įranga yra strateginė bendrovės kryptis ir ateityje šio segmento  pardavimai sudarys beveik pusę visų SNAIGĖS pardavimų.  Bendrovė planuoja toliau plėsti medicininę šaldymo įrangą: atsiras daugiau šaldytuvų modelių vaistams ir preparatams saugoti, pristatysime šaldytuvus laboratorijoms. Gausės modifikacijomis ir profesionalios virtuvės šaldytuvų linija.

AB SNAIGĖ 2021 metais eksportavo į beveik 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Eksportas sudarė 91 proc. visos Bendrovės apyvartos.  Didžiausios Bendrovės užsienio pardavimų rinkos 2021 metais buvo Vokietija (25 proc.), Ukraina (11 proc.), Norvegija (7 proc.), Austrija (7 proc.), Čekija (6 proc.).  
Sekenora Holdings Limited, Kipro investicinė kompanija yra pagrindinė SNAIGĖS akcijų valdytoja. SNAIGĖS įmonių grupei priklauso dvi dukterinės kompanijos TOB SNAIGĖ UKRAINA ir UAB ALMECHA.

Mindaugas Sologubas
Generalinis direktorius
Tel. +370 652 11997

PriedaiVAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2022_04_29.docx
AB Snaige finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita_uz 2021 m..pdf
2021 m. pelno nuostolio paskirstymo projektas_project of distribution of profit loss 2021 year.docx
AB SNAIGE Ataskaitos-2021-12-31-lt.zip