Published: 2014-09-30 10:29:43 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 m. rugsėjo 30 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2014-09-30 10:29 CEST --  

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.

[pristatyta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., pristatymo.

[pristatyta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., tvirtinimo.

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (pridedama)“. 
 
4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,11 Lt*  vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.“

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. spalio 14 d. darbo dienos pabaigoje, bus „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininkai.

Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

*Oficialus lito valiutos keitimo kursas į eurus – 1 euras = 3,4528 litai.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. (8 5) 278 2908, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG konsoliduotasis tarpinis pranesimas 2014 m. sausis-birzelis.pdf
LEG sutrumpinta tarpine finansine informacija 2014 m. sausis-birzelis.pdf