Danish
Offentliggjort: 2022-02-28 14:15:14 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt


Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med nøgletal inkl. ÅOP for 2021 samt vederlag til Finanstilsynet. Herudover er der foretaget en række generelle præciseringer og udbygninger, herunder i beskrivelsen af rådgivningshonoraret.

Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGD_Prospekt Februar 2022 Clean.pdf