Danish
Offentliggjort: 2022-03-25 14:04:34 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 37, 2022 – TAP-Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab tirsdag den 29. marts 2022

Nordea Kredit afholder TAP auktion via Bloomberg tirsdag den 29. marts 2022

ISIN Navn Foreløbig mængde i mio. DKK Auktionstidspunkt
DK0002049352 1NDASDROOK26RF 1.100 – 1.300 10.30

Der åbnes for budgivning 15 minutter før skæringstidspunktet.

Minimumsbeløb per bud: DKK 100 mio.

Auktionen har valør 31. marts 2022.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde det fulde annoncerede beløb og kan vælge at splitte ovennævnte auktion i mindre auktioner.

Udover ovennævnte auktion vil Nordea Kredit generelt have øget TAP-udstedelse tirsdag den 29. marts 2022 med valør 31. marts 2022. Beløb og ISIN meddeleles på dagen med de normale 2 minutters varsel.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea, Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Arni Karstin Bjarnason på telefon 33 33 18 21.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Auktion-over-obligationer-i-Nordea-Kredit-Realkreditaktieselskab-29-marts-2022.pdf