Paskelbta: 2021-10-14 12:33:00 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. spalio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-10-14 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. spalio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 46,936 69,5554 0 141941,9683
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,8863 0 0 234049,5479
INVL Baltijos fondas 47,9721 0 239,987697 210390,262681

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com