English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-28 10:16:26 CET
Nter Asset Management
Visuotinis akcininkų susirinkimas

DĖL INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

2023 m. lapkričio 9 d. 11 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

         ​1.1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ audito įmone metinių finansinių ataskaitų  rinkiniui už 2023 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB

        1.2. Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas  už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

 

Papildoma informacija teikiama kreipiantis į valdymo įmonę uždarąją akcinę bendrovę Nter Asset Management:

 

         Tel. Nr.: +370 5 203 2699
         El. p.: info@nteram.lt