Julkaistu: 2005-09-13 12:45:00 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Citycon lisää omistustaan kauppakeskus Triossa Lahdessa
Citycon Oyj          Pörssitiedote       13.9.2005 klo 13.45

Citycon lisää
omistustaan kauppakeskus Triossa Lahdessa

Vähittäiskaupan liiketiloihin
erikoistunut Citycon Oyj osti 33,1 prosenttia
Kiinteistö Oy Lahden Trion
osakkeista 13.9.2005 tehdyllä kaupalla.
Kiinteistöyhtiö omistaa Lahdessa
sijaitsevan Kauppakeskus Trion. Cityconin
omistusosuus yhtiöstä on kaupan
jälkeen 88,7 prosenttia. Velaton kauppahinta oli
18,7 miljoonaa euroa.
Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Cityconille
15.9.2005.

Kauppa
liittyy Cityconin strategiaan laajentaa liiketoimintaa Suomessa, Baltiassa
ja
Skandinaviassa.

Cityconin omistama vuokrattava pinta-ala Triossa lisääntyi
kaupan myötä noin
8 400 neliömetrillä noin 34 000 neliömetriin.
Kiinteistöyhtiön omistaman
kiinteistön koko vuokrattava pinta-ala on noin 37
300 neliömetriä. Kaupan
kohteena olevien tilojen nettotuottoprosentti
kauppahinnalle oli
kaupantekohetkellä 6,7. Kaupan myötä yhtiön mahdollisuudet
synergiaetujen
saavuttamiseen ja kauppakeskuksen kehittämiseen paranevat.
Kauppa rahoitetaan
pankkilainalla.

Kauppakeskus Trio on yksi Suomen
suurimmista kauppakeskuksista ja
vaikutusalueensa erikoistavarakaupan
merkittävin palvelukeskittymä. Vuonna 2004
Triossa kävi 8,9 miljoonaa
asiakasta ja sen kokonaismyynti oli 78,5 miljoonaa
euroa.

Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon omistaa
yhteensä
18 kauppakeskusta, 16 Suomessa, yhden Ruotsissa ja yhden
Virossa.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 127 market- ja
myymäläkiinteistöä
Suomessa. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden käypä arvo
30.6.2005 oli 754,7
miljoonaa euroa, josta kauppakeskusten osuus oli 60,9
prosenttia ja market- ja
myymäläkiinteistöjen osuus 39,1
prosenttia.

Helsingissä 13.9.2005

CITYCON
OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803
6738 tai
matkapuhelin 0400 333
256
petri.olkinuora@citycon.fi

Liiketoimintaryhmän johtaja,
kauppakeskukset, Kaisa Vuorio
matkapuhelin 0500 667
227
kaisa.vuorio@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi