Publicēts: 2014-09-24 15:01:50 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

24.septembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts)

Trešdien, 24. septembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 90,2 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 5,6 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,30% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,535%.

Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 4,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 20,0 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 5,0 reizes.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase