Paskelbta: 2015-02-10 15:34:09 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. sausio mėnesį

2015 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7 mln. EUR arba 24 % mažesni negu 2014 m. sausio mėnesį. Parduotų pieno produktų kiekis išliko panašus, kaip 2014 m. sausio mėn., tačiau apyvartos sumažėjimą lėmė AB Vilkyškių pieninės pieno produktų pardavimo kainų kritimas eksporto rinkose 27 - 34%. Kainos sumažėjo dėl pasaulinių pieno produktų kainų kritimo.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102