Published: 2020-07-10 15:06:30 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 28.07.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019.gada pārskatu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2020. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2020.gadā – EUR 4840,- apmērā.

 

 Valdes priekšsēdētājs

 Vladimirs Cadovičs

 info@rigagold.lv
 67272790

 


RJR_Balsojuma veidlapa_Voting form.docx