Published: 2021-02-26 10:25:37 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta

Nasdaq Riga š.g. 26. februārī pieņēma lēmumu apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pieteikumu 2 798 400 uzrādītāju akciju (ISIN LV0000101012, Biržas kods RER1R) izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 2021. gada 26. februāri.

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāri 2020. gada 19. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu izslēgt uzņēmuma akcijas no regulētā tirgus. Tika izteikts galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, kas noslēdzās 2021. gada 25. februārī.  Pēc galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes sabiedrības “TransComponent Holding” rīcībā ir 5 799 005 AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas, kas veido 100% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita.

Nasdaq Baltic

Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius