Avaldatud: 2020-04-21 07:01:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi uuendatud 2020. aasta finantsplaan

Seoses majanduskeskkonna järsu muutusega avalikustab AS LHV Group uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga on vähendatud ärimahtude kasvu, suurendatud oluliselt laenuallahindluste mahtu ning sellest tulenevalt langetatud kasumiprognoosi.

Uuendatud finantsplaani järgi kasvavad konsolideerimisgrupi tulud 2020. aastal eelmise aastaga võrreldes 18%, kulud 14% ja laenuallahindlused 6 korda, mis tähendab konsolideeritud puhaskasumi vähenemist 19,2 miljoni euroni ehk 29% võrra 2019. aastaga võrreldes. Ärimahtude osas prognoosib LHV tänavuseks aastaks 7% laenuportfelli kasvu, 11% hoiuste mahu kasvu ja 6% hallatavate fondide mahu kasvu.

VõtmenäitajadUus FP 20202019 tegelik MuutusVarasem FP 2020
Finantstulemused, tuh eurot     
Tulud kokku87 31673 818 13 49895 647
Kulud kokku44 77339 266 5 50746 423
Laenude allahindlus19 3573 209 16 1487 177
Maksude eelne kasum23 18531 342 -8 15742 047
Puhaskasum19 23127 092 -7 86135 917
Ärimahud, mln eurot     
Laenud1 8061 687 1192 165
Hoiused2 9852 701 2843 127
Fondide maht1 4541 374 801 576
Suhtarvud     
Kulu/tulu51,3%53,2% -1,90%48,5%
ROE (maksueelne)10,2%16,2% -6,00%18,1%
Kapitali adekvaatsus17,6%18,0% -0,4%17,5%

Grupi puhaskasum jääb tänavu veebruaris avaldatud plaaniga võrreldes peaaegu poole väiksemaks, ulatudes 19 mln euroni, millest 7,5 miljonit teeniti juba esimeses kvartalis. Finantsplaanis ei ole prognoositud Varahalduse võimalikku edukustasu teenimist.

Kulu/tulu suhe on paranemas tänu laenuportfelli kasvule 2019. aasta lõpus, mis suurendab kuiseid tulusid ligi 0,9 mln eur võrra. Kuivõrd LHV Group on väljendanud soovi tehingu tarbeks kaasatud kallima hinnaga välishoiused asendada 2020. aastal pandivõlakirjadega, vähendab see kulusid ja mõjutab positiivselt kulu-tulu suhet.

LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on tugeval tasemel. Võrreldes finantskriisiga on Euroopa pankade kapitalitasemed kasvanud kaks korda. LHV ei ole siin erand, meie esimese taseme põhiomavahendid on planeeritud tasemele 12,6% ning kogu kapitali adekvaatsus tasemele 17,6%. Likviidsuse osas ületavad hoiused laenusid üle kahe korra. Seejuures on LHV likviidsuse struktuur hajutatud, koosnedes Eesti klientide, finantsvahendajate ning mitme hoiuseplatvormi kaudu kaasatud hoiustest. Rahastamisvõimalusi veelgi hajutava ning kulusid alandava pandikirjade projektiga on ettevõte graafikus.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Uuendatud 2020. aasta finantsplaani koostamise eeldusteks olid majanduskeskkonna järsk halvenemine, laenumahtude kasvu selge aeglustumine ning laenude allahindluste mitmekordne kasv.

Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Realiseerunud on süsteemne risk, mille tulemusena on peaaegu kõik ettevõtted seotud kellegagi, kes ei suuda oma kohustusi õigeaegselt täita. Süsteemse riski realiseerudes on pankade ainumõeldav käitumine pakkuda laenuklientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Teisiti käitudes tekiks ahelreaktsioon, kus iga hinna eest tasutud laenumaksete arvelt võidakse jääda võlgu töötajatele, tarnijatele ja partneritele, mille kaudu nõrgestataks kogu majandust.

LHV teatas märtsis esimese pangana ettevõtetest klientidele maksepuhkuse andmisest. Seetõttu on koos KredExi laenuklientide käendamise meetmega arvestataval osal klientidest võimalik maksepuhkusega ajutised raskused ka ületada. Samuti alustasime eraisikute laenutoodetele lihtsustatud korras maksepuhkuste pakkumist. Me ei muuda maksepuhkuste ajal laenulepingute tingimusi ning eraklientidele pakutakse maksepuhkust lepingutasuta. Taoline ajutine lahendus aitab majanduse hilisemale taastumisele enim kaasa.

Olemasolevate laenude tagasimaksed on planeeritust aeglasemad. Uute laenutaotluste arv on selgelt langenud, aga LHVs jätkame laenamist ka kriisi sügavaimas punktis. Peame õigeks läheneda laenuotsustele kliendipõhiselt – ja seda nii majandusbuumi kui ka kriisi ajal. Eesti majandus vajab taastumiseks finantseerimise osas avatud mõtlemist, lisaks jääme taolise suhtumisega lojaalseks oma klientidele. Kokkuvõttes tähendavad planeeritust aeglasemad laenude tagasimaksed ning teatud mahus uute laenude väljastamine, et LHV laenuportfell kasvab ka 2020. aastal.

Suurimaks meie finantstulemusi mõjutavaks teguriks on laenude allahindlused. Oleme aastaid rõhutanud, et tugeva krediiditsükli ajal jäävad allahindlused prognoositust pigem madalamaks, kuid majanduslanguse ajal võivad kasvada kordades. Uues finantsplaanis prognoosime suurimat allahindluste kasvu käesoleva aasta II kvartalis, ehkki kliendipõhised allahindlused võivad ilmneda ka järgnevate kvartalite jooksul.

Strateegiliselt on LHV sooviks endiselt kasvada, ehkki mõnikord peab sammu aeglustama. Kuigi meie tulud võrreldes 2019. aastaga kasvavad, peame varasema finantsplaaniga võrreldes tulude eesmärki vähendama, kuid osaliselt suudame langust katta peamiselt värbamiste ja mõningate investeeringute edasilükkamisest kokkuhoitud kulude arvelt. Samal ajal soovime jätkata võimalikult tugeva ja tervikliku meeskonnaga, et hilisemaid kasvuambitsioone taas realiseerida.

LHV pensionifondide juhtimine on olnud suuresti vastutsükliline, mille puhul konservatiivne lähenemine tekitas küll mahajäämuse viimaste aastate tootluses, aga kus viimaste kuude finantsturgude langus on LHV aktiivselt juhitud pensionifonde mõjutanud kõige vähem. Selle tulemusel saavad fondijuhid praegu leida investeerimiseks sobiva hinnaga varasid. Riigi lisaeelarve ühe meetmena planeeritud teise samba maksete peatamine vähendab 2020. aastal fondide varasemat mahtu ligi 3%.

Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Sõltuvalt tavapärase elukorralduse taastumisest prognoositakse käesoleva aasta majanduslanguseks 5–20%. Nagu ka finantskriisi püütakse praegust majanduse kukkumist ravida keskpankade kaudu pretsedenditul kiirusel suurendatava rahapakkumise abil. Oleme küll näinud viiruse laastavat mõju majandusele, kuid vastumeetmed keskpankade, aga ka erinevate riikide valitsuse abipakettide näol hakkavad mõju avaldama alles viitajaga. Erinevad prognoosijad on pigem arvamusel, et majandusaktiivsuse järsule langusele järgneb aktiivsuse hüppeline kasv.

LHV on harjunud tormis purjetama. Muutustes loeb vaid kohanemise kiirus – usutavasti tuleme ka seekord hästi toime."


Kvartalitulemuste ja uuendatud finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis seekord viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 21. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Registreeruda saab aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_JzDz7iVZQ0eE0grJLBlX_g.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 217 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHV Group uuendatud finantsplaan 2020-ET.pdf