Julkaistu: 2016-07-15 07:00:00 CEST
Solteq Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016
Solteq Oyj Pörssitiedote 15.7.2016 klo 8.00

Liikevaihto ja tulos kehittyivät
odotetusti, keskittyminen monikanavaiseen ja
digitaaliseen kaupankäyntiin
jatkuu

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

- Liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa
(19,0 miljoonaa euroa)

- Liiketulos oli 5.735 tuhatta euroa (1.119 tuhatta
euroa). Ensimmäisellä
kvartaalilla myydyn liiketoiminnan vaikutus
liiketulokseen oli -212 tuhatta
euroa.

- Oikaistu liiketulos oli 1.606 tuhatta
euroa (1.119 tuhatta euroa). MainIoT
Software Oy:n myynnistä aiheutuneet
kertaluonteiset tuotot ja kulut olivat
yhteensä +4.129 tuhatta euroa.

-
Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (52,0 %).

- Osakekohtainen
tulos oli 0,29 euroa (0,06 euroa)

- Solteq julkisti katsauskaudella uuden
strategiansa, jonka kulmakivet ovat
digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja
kansainvälistyminen

- Osana strategista keskittymistä monikanavaiseen ja
digitaaliseen
kaupankäyntiin päätti yhtiö myydä huolto- ja
kunnossapitojärjestelmiä
toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n

-
Solteq käynnisti erityisen kannattavuuden parantamiseen
tähtäävän
tehostamisohjelman muutamissa tulosysiköissään

Keskeiset
   tunnusluvut

+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+
   --------+
|
        |4-6 /|4-6 / 2015|Muutos-%|1-6 / 2016|1-6 / 2015|Muutos-%|
|  
       | 2016|     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Liikevaihto,
  | 16,4|    9,8| 67,0 %|   31,8|   19,0| 67,6 %|
|milj. euroa  
 |   |     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Oikaistu
    | 0,9|    0,7| 33,4 %|    1,6|    1,1| 43,5 %|
|liiketulos,
milj.|   |     |    |     |     |    |
|euroa     
 |   |     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Liiketulos,
milj.| 0,8|    0,7| 24,6 %|    5,7|    1,1| 412,5 %|
|euroa     
 |   |     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Tilikauden
tulos,| 0,5|    0,5| -9,5 %|    4,9|    0,9| 453,8 %|
|milj. euroa 
  |   |     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Tulos
/ osake,  | 0,02|   0,04| -50,0 %|   0,29|   0,06| 379,4 %|
|eur   
    |   |     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|
   Liiketulos
-%  |5,0 %|   6,7 %| -25,3 %|  18,0 %|   5,9 %| 205,1
   %|
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+

   |Omavaraisuusaste,|
32,4|  52,0 %| -37,8 %|  32,4 %|  52,0 %| -37,8 %|
|%        |  
%|     |    |     |     |    
   |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+


   Solteq
Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Uusi strategia, fokus
digitaaliseen
kauppaan ja kannattavuuden lisääminen

Olemme digitaalisen
kaupankäynnin asiantuntija. Tarjoamme kokonaisratkaisut
monikanavaiseen
kaupankäyntiin: taustaprosesseista asiakkaan ostokokemukseen -
toimitusketjun
ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Tätä on toimintamme
ydin, missio ja
tavoite.

Kulunut vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko oli pääasiassa
positiivinen
ja toteutui odotusten mukaisesti. Strategian ydinalueilla
liikevaihdon ja
–tuloksen kehitys oli positiivisinta. Samaan aikaan meillä on
muutamia
tulosyksiköitä, joiden kannattavuuden parantaminen edellyttää
erityisiä
lisätoimia. Toimet aloitettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja
odotamme
niistä tuloksia loppuvuoden aikana.

Heinäkuun alussa julkistamamme
puitesopimus Musti ja Mirri Group Oy:n kanssa
koskien kaupan kokonaisratkaisun
toimittamista Suomen, Ruotsin ja Norjan
markkinoille on osoitus strategiamme
vahvuudesta. Vahvistamme loppuvuoden aikana
sitä osaa liiketoiminnastamme, mikä
liittyy digitaaliseen kaupankäyntiin.

Strategian keskeiset elementit ovat
digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja
kansainvälistyminen. Pohjoismaissa
keskitymme ketjuuntuneen kaupan ja
digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin.
Globaalisti strategiamme keskiössä
ovat digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut.
Suomessa kasvamme pääasiassa
orgaanisesti, mutta Pohjoismaissa ja globaalisti
pyrimme olemaan aktiivisia myös
yrityskauppojen osalta strategian
toteuttamisessa. Strategiset
toimenpideohjelmat ovat käynnissä kasvun sekä
kannattavuuden eteen, jotta
pysymme kilpailussa muiden toimijoiden
edellä.

Keskeiset taloudelliset tunnuslukumme ovat jatkaneet suotuisaa
kehitystä ja
siten valmiutemme myös strategisten toimenpiteiden toteuttamiselle
ovat hyvät.
Arvioimme ratkaisuvalikoimamme iskukykyä Pohjoismaisella
markkinalla, jotta
voimme tarvittaessa vahvistaa strategisia pääalueitamme.
Samalla uskomme
keskittymisen tiettyihin ratkaisuihin tehostavan
toimintaamme.

Asiantuntijoidemme erinomainen panos on vienyt meitä isoja
askeleita eteenpäin
ja olen saavutuksiimme näiltä osin tyytyväinen.
Viimeaikaisesta kehityksestämme
ja strategian suuntaviivoista saatu palaute on
ollut erittäin lupaavaa
asiantuntijoiltamme ja asiakkailtamme. Rakenteellinen
muutos, jota toteutamme,
on selkeästi oikea tie kasvaa ja kehittyä
digitaalisessa murroksessa.

Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016
liikevaihdon ja tuloksen
osalta.

Erinomaista kesää
sidosryhmillemme!

Ohjeistus konsernin näkymistä

Solteq –konsernin
liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015
tasosta. Oikaistun
liiketuloksen ja liiketuloksen arvioidaan niin ikään kasvavan
vuoden 2015
tasosta.

Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät
edellisellä
tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian
mukaiset
yritysjärjestelyt. Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden
arvioidaan
realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

Tiedotustilaisuus
osavuosikatsauksesta

Solteq Oyj järjestää medialle ja sijoittajille
tiedotustilaisuuden
osavuosikatsauksestaan Periscopella 15.7.2016 klo 13.00
kanavalla @SolteqTweets.
Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin
samana päivänä Solteq
Oyj:n verkkosivuilla.

Lisätiedot

Repe Harmanen,
toimitusjohtaja
puhelin 0400 467 717
sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Antti
Kärkkäinen, talousjohtaja
puhelin 040 8444 393
sähköposti
antti.karkkainen@solteq.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on digitaalisen
kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat
kokonaisratkaisut
monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina
asiakkaan
ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta
digitaaliseen
markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme
odottamaton –
nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka
toimittaa sinulle
tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500
asiantuntijaa
kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan,
Pohjois-Amerikkaan,
Aasiaan ja Australiaan.

 


07147041.pdf