English Latvian
Publicēts: 2016-05-24 20:04:10 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2016.gada 7.jūnijā

Olaine, 2016-05-24 20:04 CEST -- 1. Valdes ziņojums par 2015. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

 2. Padomes ziņojums par 2015. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2015.gadu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu par 2015.gadu.

 

4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada pārskatu.

 

5. 2015. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekti:

5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2015.gada peļņas daļu EUR 2 549 399,12 apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs izmaksājot EUR 0,181 par vienu akciju, bet peļņas daļu EUR 12 016 600,88 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā.

5.2. Noteikt 2016. gada 14.septembri par aprēķina datumu un 2016.gada 21. septembri par dividenžu izmaksas datumu.

 

6. Valdes ziņojums par 2016. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2016. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2016.gadā sasniegs 86 miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 9 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs 100 miljoni eiro bet konsolidētā peļņa sastādīs 10 miljonus euro.

 

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

Lēmumu projekti:

7.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2016. gadam.

7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2016.gadam EUR 43 300 euro apmērā.

 

8. Revīzijas komitejas vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu Gurtlavu.

8.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4800  apmērā.

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv