Offentliggjort: 2018-06-25 14:05:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 58, 2018 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2018.
Med virkning fra 1. juli 2018 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2018
- 30.
september 2018.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018:      
-0,03 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018:   
    0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20180701.EURIBOR3DK.pdf