English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-18 15:37:46 CET
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už 2021 metus

INVL Baltic Real Estate" (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management" vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 12 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,12 euro dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudarys 967 369,68 eurų).

Be to, 2022 m. balandžio 12 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui siūloma pritarti pagrindinėms sąlygoms, vadovaujantis kuriomis bus vykdomas Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ siūlo akcininkams už 2021 m. išmokėti 1 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro. Šį ir kitus sprendimus siūloma priimti bendrovės sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime 2022 m. balandžio 12 d.

„Sėkminga bendrovės veikla rodo mūsų gebėjimą kurti reikšmingą turto vertės augimą ir investuotojams leidžia išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje 0,09 euro numatytus dividendus“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo, teisę juos gauti turės asmenys, kurie šių metų balandžio 27 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai. Pagal 2022 m. kovo 17 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro virš 5 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 98 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 29,6  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com