Publicēts: 2021-07-29 10:46:43 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

2021.gada 28.jūlija Finanšu un kapitālā tirgus komisija informēja par to, ka ir pieņēmusi lēmumu atļaut Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BH Autoaparāts” izteikt akciju sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

1.Informācija par Piedāvātāju, norādot tās attiecības ar AS”Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (Mērķa uzņēmums):

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”  ārkārtas akcionāru sapulce 28.06.2021. pieņēma lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tehprojekts”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BH Autoaparāts” un akciju sabiedrība”Baltijas Holdings”.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas 2.punktu  SIA „BH Autoaparāts”(reģ.Nr.40003396389,juridiskā adrese: Rīga, Klijānu 18,LV-1013) ir pilnvarota izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena saskaņā ar prospektu ir noteikta EUR 0,46 (četrdesmit seši centi) par vienu akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas FITL 74.panta pirmajā daļā norādītās metodes.

3.Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš.

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par Piedāvājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām,skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

4.Vieta un laiks,kur un kad var iepazīties ar prospektu.

Ar prospektu iepazīties vai tā kopiju var saņemt  AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”  birojā,Klijānu ielā 18,Rīgā,LV-1013,piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, iepriekš piesakoties pa tālr.+371  29153953.

5.Datumi kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini.

Paziņojums publicēts „Latvijas Vestnesī”-2021.gada 29.jūlijā.

Piedāvājums sākas 2021.gada 30.jūlijā.

Piedāvājums noslēgsies 2021.gada 30.augustā.

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 2021.gada 06.septembrī.

Norēķini notiks 2021.gada 06.septembrī. 

 

Pielikumā: Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.     

Valdes loceklis Gunārs Lubis,                                                                  

gunars@tkl.lv,29234881.


AS RAR obl_akciju atpirks.pied.PROSPEKTS.PDF