Estonian
Avaldatud: 2022-10-05 13:32:52 CEST
Hagen Bikes AS
Börsiteade

Hagen Bikes Holding AS: kommentaar Postimehes 29.09.2022 ilmunud artiklile “Hages Bikesi juhid tõmbavad väikeaktsionäridele mütsi silmini”

29.09.2022 ilmus Postimehes artikkel pealkirjaga “Hagen Bikesi juhid tõmbavad väikeaktsionäridele mütsi silmini“. Nimetatud artiklis sisaldusid väärad väited, mis tingisid ka eksitava pealkirja.

Artikkel sisaldas väidet, et juhtkond on endaga sõlminud optsioonilepingud mahus 89 575 aktsiat. Eelnev väide ei vasta tõele. Väite aluseks on emitendi ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav siin –  https://kpcyclery.com/wp-content/uploads/2021/11/Lisa-4-Hagen-Ettevo%CC%83tte-kirjeldus.pdf. Ettevõtte kirjeldus sisaldas viidet emitendi optsiooniprogrammi kogumahule, mitte sõlmitud või sõlmitavatele lepingutele. Käesolevaga kinnitab emitent, et ühtegi optsioonilepingut kirjeldatud optsiooniprogrammi raames sõlmitud ei ole. Emitendil juhatusel on kavatsus teha ettepanek emitendi nõukogule optsioonilepingute sõlmimiseks mahus kuni 13 272 aktsiat ning seda emitendi töötajate ja ühe konsultandiga. Kavatsus emitendi juhtidega, st juhatuse ja nõukogu liikmetega, optsioonileping sõlmida puudub. Optsiooniprogrammi kirjeldus sisaldab viidet juhtkonnale võimalusena, mida võidakse kasutada tulevikus, kuid mida seni tehtud ei ole.

29.09.2022 erakorralisel üldkoosolekul vastuvõetud otsus muuta optsioonide realiseerimise hinda 2,64 €-lt (esmase avaliku pakkumise hind) 0,10 €-le (aktsia nominaalhind) on seotud sooviga muuta optsiooniprogrammi tingimused optsioonisaajate jaoks soodsamaks ning motiveerivamaks. Optsiooniprogrammi eesmärk ei ole täiendava kapitali kaasamine, vaid töötajate lojaalsuse ja pingutuse premeerimine.

         Kaspar Peek
         Hagen Bikes Holding AS
         Juhatuse liige
         Tel: +372 56 88 62 33
         E-mail: kaspar@hagenbikes.com