English Latvian
Publicēts: 2022-09-21 12:30:59 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu kalendārs

Par 2022.gada 9 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2022.gada 9 mēnešiem iesniegs 2022.gada 30.novembrī.

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns