Paskelbta: 2021-03-09 08:05:00 CET
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdybos parengti sprendimų projektai 2021-03-31 vyksiančiam Šiaulių banko eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2021 m. kovo 31 d. vyksiančio AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Papildoma informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas,  tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt


Priedai1_priedas_Metine_2020.pdf
2_priedas_Israsas_ST_atsiliep.pdf
Sprendimu_projektai_lit.pdf
3_priedas_Pelno_paskirstymas.pdf