Avaldatud: 2021-07-21 07:30:00 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

ASi Ekspress Grupp laenulepingute muudatused

AS Ekspress Grupp ja AS SEB Pank sõlmisid laenulepingute muudatused, mille tulemusena on laenude uueks tähtajaks 18. juuli 2026. aasta, varasema 25. aprill 2022 asemel. Uue kokkuleppe kohaselt vähendati igakuist tagasimakset 204 tuhandelt eurolt kuus 60 tuhande euroni kuus.

Lisaks sõlmiti AS-iga SEB Pank uus laenuleping refinantseerimaks AS Citadele banka laen summas 2,1 miljonit eurot ja tähtajaga 3. juuni 2024. Uue lepingu kohaselt jääb laenu tagasimaksegraafik samaks, laenu uueks tähtajaks on 18. juuli 2026.

Uute lepingute kohaselt on intressi marginaaliks vahemik 1,75%-1,9% varasema 1,9%-3,9% asemel. Muud peamised laenulepingutingimused jäid samaks.

Laenulepingute muudatuse tulemusena parandab AS Ekspress Grupp oluliselt kontserni likviidsuspositsiooni ja saab suurema paindlikkuse, et hoida kontsernis piisav käibekapitali tase, tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja suurendada investeeringuid digivaldkonna arenguks.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.