Published: 2019-08-08 14:00:00 CEST
Baltika
Börsiteade

AS Baltika aktsiate avaliku pakkumise esmased tulemused

AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) kuulutas 15.07.2019 välja 50 000 000 lihtaktsia avaliku pakkumise.

Aktsiate märkimisperiood algas 16.07.2019 kell 10.00 ja lõppes 07.08.2019 kell 14.00. 

Märkimisperioodil märgiti 53 379 570 aktsiat, rahalises mahus 5 337 957 eurot. Kokku esitati 138 märkimiskorraldust.

Aktsiate jaotus kinnitatakse 12. augustil 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com