Paskelbta: 2021-04-02 17:20:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Teismas leido perleisti ESO akcijas „Ignitis grupei“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas (toliau – Teismas) 2021 m. balandžio 2 d. sprendimu tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad visos privalomo jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei. Su Teismo sprendimo dokumentu bus galima susipažinti čia.

Bendrovės vertinimu, Teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, visiškai atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento.

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Atsižvelgiant į tai, kad Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, pinigų akcininkams išmokėjimas prasidės nelaukiant sprendimo įsiteisėjimo. ESO smulkiesiems akcininkams, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšas už akcijas jų vertybinių popierių tvarkytojas perves balandžio 15 d.

Tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, nuo balandžio 15 d. turi kreiptis į SEB banką, pateikdami laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Primename, kad atsiskaitymo kaina už vieną ESO akciją yra lygi 0,88 Eur. Lėšos už akcijas bus saugojamos depozitinėje sąskaitoje iki pilno atsiskaitymo su visais akcininkais, t. y. galutinės datos, iki kada akcininkai turi kreiptis dėl atsiskaitymo už akcijas nėra.

Dividendai už 2020 m. laikotarpį

2021 m. kovo 30 d. įvykusio eilinio visuotinio ESO akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas (nuoroda) paskirstyti 2020 metų ESO pelną (nuostolius) ir dividendams už 2020 metus ESO akcininkams skirti po 0,062 Eur už vieną ESO akciją. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie ESO akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 14 d. pabaigoje, bus ESO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, ESO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą.

Patikiname, kad nepaisant teigiamo Teismo sprendimo dėl nuosavybės Bendrovei perleidimo, visi asmenys, 2021 m. balandžio 14 d. (imtinai) esantys ESO akcininkais, gaus dividendus.   

Platesnė informacija, kilus klausimams

Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės (nuoroda) bei ESO (nuoroda) interneto svetainėse.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis:

  • dėl atsiskaitymo už akcijas:
  • akcininkams, ESO akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
  • akcininkams, ESO akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)
  • kitais klausimais:
  • el. paštu IR@ignitis.lt
  • telefonu 1802

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076